VÝKUPNÍ CENY ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ
Platnost od 15.5.2018
                               web:www.sberna-zlin.cz, email: sberna@sberna-zlin.cz
            SBĚRNA s.r.o.,ZLÍN-PŘÍLUKY, Cecilka 125, 760 01, IČO:282 75 225,DIČ:CZ282755225
ŽELEZO ŽELEZO
  Fe 12- težké (0,6 cm délka do 1,5 m) 5,00   04 Litina 5,00
  Fe 16-težké(0,6 cm délka nad 1,5 m) 5,00   72/73Fe kupol ( krátké,těžké) 5,00
  Fe 27 – plech 4,50   51/52Fe špony 3,00
  Papír 0,5-0,9   Fe 21 černý plech k lisování 4,00
  Elektromotory 5,00   Slinuté karbidy (Sk plátky) 180,00
ČÍSLO MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Kč / kg ČÍSLO MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Kč / kg
Cu 311 - MĚĎ ELEKTROVODNÁ   Al 811 - HLINÍK ELEKTROVODNÝ  
   
311-150 Cu - drát nový nad 1 mm 129,00 811-150 Al - drát nový 34,00
311-150 Cu - drát nový   mix 129,00 811-250 Al - drát starý 33,00
311-250 Cu-drát starý,mastný, Berry 121,00 811-250-1 Al - drát mastný 26,00
311-250 Cu - drát starý zelený 119,00 811-120 Al - odpad plechový - nový 33,00
311-250-1 Cu - drát opalovaný hrubý nad 1 mm - Berry 121,00 811-220 Al - odpad plechový -oxidovaný 33,00
311-250-1 Cu - drát opalovaný slabý pod 1 mm,bez  Sn 111,00 811-220 Al - odpad plechový - kovolisty 29,00
311-250-2 Cu - drát pocínovaný 111,00 811-220 Al - odpad plechový - barvený 30,00
311-250-3 Cu - drát lakovaný - nový silný 120,00 811-230 Al folie čisté + žaluzie 15,00
311-250-3 Cu - drát lakovaný - mix opal atd.95% Cu 111,00 811-230 Al folie barva 5,00
311-250-3 Cu - drát lakovaný - věnce 100,00 811-288 Ocelohliníková lana ALFe 11,00
311-250-3 Cu drát opředený 88% 100,00 Al 812, 813
311-250-4 Cu drát vlasový 109,00 812-120 Al - profil nový ( ALMgSi 0,5) 33,00
        akubaterie 13,00
Cu 312 - MĚĎ ČISTÁ 812-220 Al - profil starý (ALMgSi 0,5) 32,00
312-110 Cu - kusová nová 120,00 812-220 Al - profil směs 25,00
312-120 Cu - plech nový 120,00 812-220 Al - profil barvený (ALMgSi 0,5) 28,00
312-210 Cu - kusová stará, trubky 98% Cu 111,00 812-220 Al s PVC (isoprofil) 22,00
312-220 Cu - plech starý 95% Cu 111,00 813-120 AlMg2-5 nový výrobní 28,00
312-174 Cu - třísky 108,00 Al 810, 819, 821, 822, 829, 890
312-224 Cu - chladiče bez Fe, karmy 100,00 821-110 Al - litý, nový 24,00
BRONZ 829-210 Al - litý,starý 23,00
325-210 Bronz CuSn5-8 plech nový 123,00 829-210 Al - litý,starý do 2% Fe 21,00
325-220 Bronz cínová směs plechů 113,00 822-210 Al - litý,starý do 5% Fe 17,00
380-220 Ms-Ni kontakty 822-210 Al - starý - písty bez Fe 24,00
334-210,220 Bronz červená kusy >0,5kg 98,00 822-210 Al - starý - písty s Fe do 2% 24,00
334-210,220 Bronz červená,drobná 87,00 819-120 Al - plech nový 19,00
334-174 Bronz třísky červené I. 77,00 819-220 Al - plech starý 19,00
334-174 Bronz třísky červené II. 75,00 819-220 Al - Cu chladiče 46,00
341-210 Bronz hliníková 87,00 829-175 Al-třísky do 2% Fe 13,00
380-210 Bz, Ms legované Mn, Ni, Si, Al 47,00 829-175 Al - třísk do 5%  Fe 10,00
341-174 Bronz třísky hliník. III. 73,00 810 Al - struska,stěr"ZN" 8,00
mosaz 890 Al - rafinační odpad "O" 8,00
364-110 Mosaz 63 nová 91,00 OLOVO
365-110 Mosaz 58 nová 80,00 512-220 Pb - kusové měkké, čisté 34,00
365-210 Mosaz 58 stará 78,00 523-220 Pb - kusové, nečistoty do 5 % 9,00
365-174 Mosaz 58 třísky značkové 75,00 523-220 Pb - mašle 31,00
365-174 Mosaz 58 třísky směsové bez rozboru 58,00  
372-210 Mosaz žlutá těžká 74,00 411,412 Zn - plech 30,00
373-220 Mosaz lehká, kondenzátorové trubky 74,00 421 Zn - slitiny bez Fe 29,00
374-210 Mosaz promíchaná, netříděná, bez Fe 72,00 717 Nerez nemag., kus, plech 18/8 19,00
374-210 Mosaz pomíchaná, netříděná s Fe 2% 67,00 717 Nerez nemag., třísky 15,00
      611 Cín 63,00
374-210 Mosaz chladič bez Fe, MsCu chladiče 56,00 690 Cínové slitiny ( směs) 63,00
380-210 Cu raf. odpady, min. 60 % Cu 50,00 711 Nikl čistý, nový i starý 113,00
380-174 Ms,bronzové třísky mix. IV. 50,00 170411 Cu kabel 15,00